Siivoustyö on ollut aina vähän arvostettu ammatti ja sen tekijät arjessa usein näkymättömiä. Koronapandemia on muuttanut tämän asetelman täysin. Koronavirus on yhteiskunnan vihollinen, ja siivooja on sankari, joka puolustaa meitä kaikkia siivousliinallaan.

Siivoojan ammatti on melko heikosti arvostettu eikä erityisen haluttu ammatti. Se on matalapalkkainen ammatti, joka työllistää läpimenoalana nuoria, ja pysyvämmin naisia ja maahanmuuttajia. Siivoojista on jatkuvasti pulaa, mikä kertoo osaltaan työn heikosta vetovoimasta. Siivous on kuitenkin välttämätöntä ja siivous alana työllistää noin 70 000 henkilöä. Siivoojat ovat läsnä kaikkialla arjessa: koulussa, työpaikoilla, ostoskeskuksissa. Usein siivouksen arvo huomataan kuitenkin vasta silloin, kun se jostain syystä on jäänyt tekemättä. Siivoojat ovat valitettavan usein näkymättömiä myös henkilöinä: heitä ei kaikissa työpaikoissa edes tervehditä, eivätkä siivoojat ole usein ulkoistettuina työntekijöinä osa sitä (työ)yhteisöä, jonka ja viihtyvyyden eteen he työskentelevät.

Korona-pandemian myötä siivoojat ja siivoustyö ovat nyt poikkeuksellisen paljon esillä mediassa. Helsingin Sanomat (22.3.2020) nosti Suomen sankareiksi neljä kriittisen tärkeää työtä, jotka olivat siivooja, kaupan kassa, sairaanhoitaja ja varhaiskasvattaja. Yle (5.4.2020) puolestaan kertoi monipalvelutyöntekijän työstä päiväkodissa otsikolla ”Kädet paljon vartijana.” Lisäksi on uutisoitu koronan lisänneen siivoustyön tarvetta julkisissa tiloissa, samaan aikaan kun kotisiivous on vähentynyt.

Nyt siis siivoojia tarvitaan yhä kipeämmin ja heidän ammattitaitonsa varassa on meidän terveytemme. Siivoojilla on siis syytä olla ylpeitä ammatistaan, työstään ja osaamisestaan. Itse asiassa he olivat ylpeitä työstään ja kokivat sen merkitykselliseksi jo ennen pandemiaa. Toteutimme Duunarit-tutkimushankkeessamme kyselyn kiinteistöpalvelualan työntekijöille, ja vastaajista suuri osa oli siivoojia. Valtaosa vastaajista kertoi olevansa melko tai erittäin ylpeitä ammatistaan. Kyselyssä siivoojat kertoivat kokevansa ammattiylpeyttä nähdessään työnsä jäljen ja etenkin voidessaan olla avuksi. Ammatistaan ylpeät siivoojat tietävät siis tekevänsä hyvää jälkeä, nopeasti ja tehokkaasti ja samalla auttavansa muita. Avun kohteena voivat olla kaikki tiloja käyttävät kansalaiset, siivoustyön tilannut asiakas tai koko yhteiskunta, jonka pyörittämiseen he omalla panoksellaan osallistuvat.

Nyt jos koskaan siivoojien yhteiskunnallinen rooli korostuu. Siivoojilta vaaditaan nyt koronaviruksen vastaisessa taistelussa todella tarkkaa työskentelyä, ja he joutuvat jopa riskeeraamaan oman terveytensä työskennellessään tiloissa, joissa he mahdollisesti altistuvat koronavirukselle.

Mediassa on kerrottu, miten monissa maissa on kokoonnuttu kannustamaan ja kiittämään aplodeilla hoitohenkilökuntaa. Siivoojat ansaitsisivat myös aplodinsa. Helpointa on kuitenkin sanoa siivoojalle kiitos.

Duunarit-hankkkesta enemmän tietoa täältä: https://research.tuni.fi/duunarit/