Ensi vuoden vaihteessa päättyy yhden suomalaisen sosiaalisen innovaation tarina, kun Raha-automaattiyhdistys lopettaa toimintansa. RAY on lähes 80-vuotisen historiansa aikana tukenut sosiaali- ja terveysjärjestöjä noin 10 miljardin euron arvosta (vuoden 2013 rahassa). On kehitetty äitiyspakkaus, kuljetettu lapsia sotaa pakoon Ruotsiin, tuettu vammais- ja potilasjärjestöjä, rakennettu kymmeniä tuhansia asuntoja vanhuksille, nuorille ja erityisryhmille, tuettu lastensuojelua ja vaikeassa asemassa olevia perheitä, luotu päihdeäitien hoitojärjestelmä, kuntoutettu päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä, pidetty pelastushelikopterit ilmassa ja meripelastajien alukset pinnalla. On suurelta osaltaan RAY:n avustusjärjestelmän ansiota, että meillä on niin laaja sosiaali-ja terveysjärjestöjen kenttä. Se kenttä muodostaa infrastruktuurin vapaaehtois- ja vertaistoiminnalle, joka on tuonut apua ja tukea sadoille tuhansille suomalaisille.

Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan ainutlaatuisuus on ollut siinä, että sen pelitoiminnan ja avustusten välillä on ollut kiinteä suhde. Järjestöt ovat olleet myötämäärääjinä RAY:n hallinnossa ja RAY puolestaan on tukenut järjestöjen kehittämistä muutoinkin kuin vain avustuksilla. Tämä tilanne muuttuu 1.1.2017 kun RAY:n, Veikkaus Oy:n ja Fintoto Oy:n pelitoiminnat yhdistetään uuden – niin todella – uuden Veikkaus Oy:n puitteisiin. Tulevaisuudessa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen käytetään 43 prosenttia uuden peliyhtiön tuotoista. Kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja tieteen osuus on 53 prosenttia ja hevosurheilun ja hevoskasvatuksen osuus 4 prosenttia. Pikkurahoista ei ole kyse: potti kokonaisuudessaan on miljardin luokkaa. Eri edunsaajien välisissä suhteissa ei tapahdu mitään merkittäviä muutoksia – suhteellisesti suurin voittaja on hevostalous.

Kiinnostavaa on se, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Fuusion on sanottu vahvistavan suomalaisen rahapelijärjestelmän yksinoikeusperustaa. Ei se sitä mitenkään itsestään selvästi vahvista, jos ei toki heikennäkään. Suomalaisen rahapelijärjestelmän juridinen oikeutus ratkeaa aivan muilla asioilla kuin peliyhtiöiden lukumäärällä. Toki monopolijärjestelmää on vaikeampi pilata, kun yhtiöitä on vain yksi. Olennaisempaa kuin pelinjärjestäjien lukumäärä, on pelitarjonnan määrä ja laatu, niitä säätelevä lainsäädäntö ja valvonta sekä pelinjärjestäjien oma liiketoimintaetiikka. Nähtäväksi jää, kuinka kauan suomalainen monopolijärjestelmä kestää – ainakin se on kovin yksinäinen EU:n puitteissa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta fuusio aiheuttaa välittömän muutoksen, kun avustusten valmistelu ja jako siirtyvät kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Uusi yksikkö – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus nimeltään – muodostetaan RAY:n avustusosastosta. Pidemmällä tähtäimellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta näihin muutoksiin sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Positiivista on se, että yhdistymisen yhteydessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin tulee lakiesityksen mukaan jaettavaksi lähes 500 miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa, joka jaettaisiin järjestöille seuraavan kymmenen vuoden aikana sen lisäksi, mitä vuosittainen 43 prosenttia peliyhtiön voitosta tuo.

Uhkana voidaan nähdä ensinnäkin se, että uudelle yhtiölle asetetut taloudelliset toiveet eivät toteudu mutta fuusiokustannukset toteutuvat ja jäävät pysyviksi. Toinen ilmiselvä uhka on, että valtio kroonisessa rahapulassaan työntää kouransa syvemmälle peliyhtiön kassaan. Tämä voi tapahtua joko niin, että valtiovarainministeriö ottaa pelituottoja yhä enemmän valtion budjetin yleiskatteeksi tai sitten sitä kautta, että sosiaali- ja terveysministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen – tuleehan avustusten valmistelu nyt selkeästi lähemmäs ministeriötä kuin aikaisemmin. Kolmas uhka voi olla se, että ennen pitkää nyt päätettyjä tuotonjakosuhteita eri edunsaajien välillä muutetaan – sehän on tarvittaessa yksinkertainen poliittinen päätös.

Joka tapauksessa eduskunta on paljon vartijana uudistaessaan arpajaislakia. Sillä luodaan puitteet sekä rahapeliyhtiön toiminnalle että rahapelituottojen käytölle. Uuden rahapeliyhtiön johdossa on aikaisempaa vähemmän poliittista väriä. Kun kolme rahapeliyhtiötä yhdistettiin yhdeksi, oli ilmeisen luontevaa että uuden yhtiön johdossa poliittista taustaakin on vain yhdestä puolueesta.♦

Lue Matti Hokkasen avaus Rahapelit – License to Print Money? uudesta YP:stä. Lisäksi YP-radiossa Hokkasen kanssa ovat keskustelemassa professori Pauliina Raento ja STM:n asiantuntija Antti Murto