Laki velvoittaa antamaan ruotsinkielistä varusmieskoulutusta ainakin yhdessä armeijan joukko-osastossa. Joukko-osasto ei ole varuskunta. Varuskunta on isompi kokonaisuus, johon kuuluu useita joukko-osastoja. Joukko-osasto suhtautuu varuskuntaan vähän kuin laitos tiedekuntaan.

Joukko-osaston ja varuskunnan eroon kiteytyy se kiista, joka parhaillaan velloo ”Dragsvikin” ympärillä. Dragsvik ei ole joukko-osasto, vaan varuskunta, oikealta nimeltään Uudenmaan Prikaati, jossa on kaksi joukko-osastoa: Tammisaaren rannikkopataljoona (se Dragsvik) ja Vaasan rannikkojääkäripataljoona. Molemmissa on kolme komppaniaa.

Laki ei siis velvoita yhden ruotsinkielisen varuskunnan olemassaoloa. Ruotsinkielinen koulutus voitaisiin sijoittaa myös jonkin olemassa olevan varuskunnan yhteen joukko-osastoon, esimerkiksi Upinniemeen – mikä onkin ollut puolustusvoimien suunnitelmissa yksi vaihtoehto.

Ydinkysymys on: kumpi on maanpuolustuksen ja armeijan kustannuslaskelmien kannalta parempi vaihtoehto. Sitä emme nyt tiedä, sillä juuri tässä kysymyksessä armeija halusi ministeri Stefan Wallinilta ”poliittista ohjausta” – kuten puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen raportista on hiljattain käynyt ilmi.

Miksi juuri tämän kysymyksen suhteen armeija pyysi Wallinin ohjausta? Väistämättä tulee mieleen, että maanpuolustuksen tarpeiden ja kustannuslaskelmien valossa Upinniemi on näyttänyt paremmalta vaihtoehdolta – mutta kun armeija tiesi, kuinka tärkeä kysymys on rkp:lle, tätä ei uskallettu esittää, vaan pyydettiin ”poliittista ohjausta”.

Miksi rkp:lle on tärkeää, että ruotsinkielistä varusmieskoulutusta antaa nimenomaan varuskunta eikä joukko-osasto? Esitän valistuneen arvauksen. Jos ruotsinkielinen koulutus sijoitettaisiin Upinniemen yhteen joukko-osastoon, se olisi osa pääosin suomenkielistä varuskuntaa, jota johtaisi todennäköisesti suomenkielinen eversti tai kenraali. Varuskunnassa komentaja, alemmat upseerit ja kaikki koulutus on ruotsinkielistä, ja näin varuskunta on erillinen ruotsinkielinen pienoismaailmansa Suomen armeijan sisällä.

Onko tämä hyvä vai huono asia? Jos olisin rkp, puolustaisin avoimesti ja voimakkaasti juuri varuskunta-vaihtoehdon mielekkyyttä – enkä yrittäisi sotkea ja hämätä todellisia syitä.